Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αερίου ουδέτερο

  1. αέριο, στη γενική του ενικού