Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αγγελιοφόρου αρσενικό

  1. αγγελιοφόρος, στη γενική του ενικού