Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αβανταδόρου αρσενικό

  1. αβανταδόρος, στη γενική του ενικού