Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αβαθή

  1. αβαθής, στην αιτιατική του ενικού
  2. αβαθής, στην κλητική του ενικού
  3. αβαθές, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού