Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ίουλου αρσενικό

  1. ίουλος, στη γενική του ενικού