Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ίκτερου αρσενικό

  1. ίκτερος, στη γενική του ενικού