Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

έκτα ουδέτερο

  1. έκτο, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού