Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

έκκεντρου

  1. έκκεντρος, στη γενική του ενικού
  2. έκκεντρο, στη γενική του ενικού