Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άχρηστου

  1. άχρηστος, στη γενική του ενικού
  2. άχρηστο, στη γενική του ενικού