Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άφατοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία