Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άγευστου

  1. άγευστος, στη γενική του ενικού
  2. άγευστο, στη γενική του ενικού