Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άβουλου

  1. άβουλος, στη γενική του ενικού
  2. άβουλο, στη γενική του ενικού