Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή επιθέτουΕπεξεργασία

άβουλου

  1. άβουλος, στη γενική του ενικού
  2. άβουλο, στη γενική του ενικού