Denne frekvensordlisten er en frekvensliste hentet fra korrekturavdelingen, og er de 500 vanligste ordene i norsk. Resultatet har kommet frem etter en undersøkelse i regi av Universitetet i Bergen, og baserer seg på tekster fra romaner og aviser.

 • 1 og
 • 2 i
 • 3 det
 • 4
 • 5 som
 • 6 er
 • 7 en
 • 8 til
 • 9 å
 • 10 han
 • 11 av
 • 12 for
 • 13 med
 • 14 at
 • 15 var
 • 16 de
 • 17 ikke
 • 18 den
 • 19 har
 • 20 jeg
 • 21 om
 • 22 et
 • 23 men
 • 24
 • 25 seg
 • 26 hun
 • 27 hadde
 • 28 fra
 • 29 vi
 • 30 du
 • 31 kan
 • 32 da
 • 33 ble
 • 34 ut
 • 35 skal
 • 36 vil
 • 37 ham
 • 38 etter
 • 39 over
 • 40 ved
 • 41 også
 • 42 bare
 • 43 eller
 • 44 sa
 • 45
 • 46 dette
 • 47 noe
 • 48 være
 • 49 meg
 • 50 mot
 • 51 opp
 • 52 der
 • 53 når
 • 54 inn
 • 55 dem
 • 56 kunne
 • 57 andre
 • 58 blir
 • 59 alle
 • 60 noen
 • 61 sin
 • 62 ha
 • 63 år
 • 64 henne
 • 65
 • 66 selv
 • 67 sier
 • 68
 • 69 kom
 • 70 denne
 • 71 enn
 • 72 to
 • 73 hans
 • 74 bli
 • 75 ville
 • 76 før
 • 77 vært
 • 78 skulle
 • 79 går
 • 80 her
 • 81 slik
 • 82 gikk
 • 83 mer
 • 84 hva
 • 85 igjen
 • 86 fikk
 • 87 man
 • 88 alt
 • 89 mange
 • 90 dash
 • 91 ingen
 • 92 får
 • 93 oss
 • 94 hvor
 • 95 under
 • 96 siden
 • 97 hele
 • 98 dag
 • 99 gang
 • 100 sammen
 • 101 ned
 • 102 kommer
 • 103 sine
 • 104 deg
 • 105 se
 • 106 første
 • 107 godt
 • 108 mellom
 • 109 måtte
 • 110
 • 111 helt
 • 112 litt
 • 113 nok
 • 114 store
 • 115 aldri
 • 116 ta
 • 117 sig
 • 118 uten
 • 119 ho
 • 120 kanskje
 • 121 blitt
 • 122 ser
 • 123 hvis
 • 124 bergen
 • 125 sitt
 • 126 jo
 • 127 vel
 • 128 si
 • 129 vet
 • 130 hennes
 • 131 min
 • 132 tre
 • 133 ja
 • 134 samme
 • 135 mye
 • 136 nye
 • 137 tok
 • 138 gjøre
 • 139 disse
 • 140 siste
 • 141 tid
 • 142 rundt
 • 143 tilbake
 • 144 mens
 • 145 satt
 • 146 flere
 • 147 folk
 • 148 1
 • 149 fordi
 • 150 både
 • 151 la
 • 152 gjennom
 • 153 fått
 • 154 like
 • 155 nei
 • 156 annet
 • 157 komme
 • 158 kroner
 • 159 gjorde
 • 160 hvordan
 • 161 2
 • 162 norge
 • 163 norske
 • 164 gjør
 • 165 oslo
 • 166 står
 • 167 stor
 • 168 gamle
 • 169 langt
 • 170 annen
 • 171 sett
 • 172 først
 • 173 mener
 • 174 hver
 • 175 barn
 • 176 rett
 • 177 ny
 • 178 tatt
 • 179 derfor
 • 180 fram
 • 181 hos
 • 182 heller
 • 183 lenge
 • 184 alltid
 • 185 tror
 • 186 nesten
 • 187 mann
 • 188 gi
 • 189 god
 • 190 lå
 • 191 blant
 • 192 norsk
 • 193 gjort
 • 194 visste
 • 195 bak
 • 196 tar
 • 197 liv
 • 198 mennesker
 • 199 frem
 • 200 bort
 • 201 ein
 • 202 verden
 • 203 deres
 • 204 ikkje
 • 205 000
 • 206 tiden
 • 207 del
 • 208 vår
 • 209 mest
 • 210 eneste
 • 211 likevel
 • 212 hatt
 • 213 dei
 • 214 tidligere
 • 215 fire
 • 216 liten
 • 217 hvorfor
 • 218 tenkte
 • 219 hverandre
 • 220 holdt
 • 221 bedre
 • 222 meget
 • 223 ting
 • 224 lite
 • 225 3
 • 226 stod
 • 227 ei
 • 228 hvert
 • 229 begynte
 • 230 gir
 • 231 ligger
 • 232 grunn
 • 233 dere
 • 234 livet
 • 235 a
 • 236 sagt
 • 237 land
 • 238 4
 • 239 kommet
 • 240 e
 • 241 neste
 • 242 far
 • 243 efter
 • 244 egen
 • 245 side
 • 246 gått
 • 247 mor
 • 248 ute
 • 249 videre
 • 250 5
 • 251 millioner
 • 252 prosent
 • 253 svarte
 • 254 sto
 • 255 begge
 • 256 allerede
 • 257 inne
 • 258 finne
 • 259 enda
 • 260 hjem
 • 261 foran
 • 262 måte
 • 263 10
 • 264 mannen
 • 265 dagen
 • 266 hodet
 • 267 saken
 • 268 ganger
 • 269 kjente
 • 270 stort
 • 271 blev
 • 272 mindre
 • 273 20
 • 274 landet
 • 275 byen
 • 276 plass
 • 277 kveld
 • 278 ord
 • 279 øynene
 • 280 fem
 • 281 større
 • 282 gode
 • 283 nu
 • 284 synes
 • 285 beste
 • 286 kvinner
 • 287 ett
 • 288 satte
 • 289 hvem
 • 290 all
 • 291 9
 • 292 klart
 • 293 holde
 • 294 ofte
 • 295 stille
 • 296 spurte
 • 297 lenger
 • 298 sted
 • 299 dager
 • 300 mulig
 • 301 utenfor
 • 302 små
 • 303 frå
 • 304 nytt
 • 305 slike
 • 306 viser
 • 307 30
 • 308 mig
 • 309 kjenner
 • 310 samtidig
 • 311 senere
 • 312 særlig
 • 313 våre
 • 314 akkurat
 • 315 menn
 • 316 hørte
 • 317 mdash
 • 318 arbeidet
 • 319 altså
 • 320 par
 • 321 din
 • 322 unge
 • 323 n
 • 324 borte
 • 325 plutselig
 • 326 fant
 • 327 fast
 • 328 kunde
 • 329 snart
 • 330 svært
 • 331 fall
 • 332 vei
 • 333 bergens
 • 334 dessuten
 • 335 forhold
 • 336 gjerne
 • 337 snakket
 • 338 foto
 • 339 6
 • 340 snakke
 • 341 bør
 • 342 dersom
 • 343 imidlertid
 • 344 lett
 • 345 tenke
 • 346 gud
 • 347 tro
 • 348 15
 • 349 jan
 • 350 gitt
 • 351 penger
 • 352 egentlig
 • 353 mitt
 • 354 ønsker
 • 355 ansiktet
 • 356 kl
 • 357 dermed
 • 358 00
 • 359 slo
 • 360 12
 • 361 politiet
 • 362 faren
 • 363 eit
 • 364 bra
 • 365 je
 • 366 sitter
 • 367 sikkert
 • 368 vite
 • 369 full
 • 370 lille
 • 371 18
 • 372 glad
 • 373 fleste
 • 374 slutt
 • 375 ene
 • 376 mine
 • 377 gjelder
 • 378 lagt
 • 379 virkelig
 • 380 laget
 • 381 alene
 • 382 ennå
 • 383 lang
 • 384 ganske
 • 385 johan
 • 386 omkring
 • 387 hjemme
 • 388 vårt
 • 389 vanskelig
 • 390 arne
 • 391 gammel
 • 392 skulde
 • 393 tidende
 • 394 riktig
 • 395 huset
 • 396 følte
 • 397 møte
 • 398 lørdag
 • 399 klar
 • 400 m
 • 401 kort
 • 402 viktig
 • 403 ellers
 • 404 minst
 • 405 fortsatt
 • 406 op
 • 407 veien
 • 408 seier
 • 409 mål
 • 410 kjent
 • 411 slags
 • 412 frode
 • 413 8
 • 414 7
 • 415 stund
 • 416 arbeid
 • 417 finnes
 • 418 ingenting
 • 419 lange
 • 420 gangen
 • 421 stå
 • 422 lot
 • 423 rekke
 • 424 redd
 • 425 høre
 • 426 vilde
 • 427 ga
 • 428 ti
 • 429 forteller
 • 430 overfor
 • 431 stadig
 • 432 burde
 • 433 visst
 • 434 syntes
 • 435 fjor
 • 436 sette
 • 437 funnet
 • 438 hjelp
 • 439 største
 • 440 løpet
 • 441 meter
 • 442 norges
 • 443 hånden
 • 444 spørsmål
 • 445 s
 • 446 mente
 • 447 søndag
 • 448 f
 • 449 følge
 • 450 fremdeles
 • 451 imot
 • 452 11
 • 453 hus
 • 454 kvinne
 • 455 ventet
 • 456 reiste
 • 457 hendene
 • 458 trodde
 • 459 usa
 • 460 legger
 • 461 viste
 • 462 regjeringen
 • 463 eg
 • 464 årene
 • 465 eksempel
 • 466 tenkt
 • 467 ole
 • 468 slikt
 • 469 erik
 • 470 moren
 • 471 holder
 • 472 seks
 • 473 tenker
 • 474 19
 • 475 stedet
 • 476 tillegg
 • 477 helst
 • 478 bruke
 • 479 skolen
 • 480 kampen
 • 481 nettopp
 • 482 døren
 • 483 egne
 • 484 eget
 • 485 sterkt
 • 486 betyr
 • 487 vant
 • 488 enkelte
 • 489 nærmere
 • 490 hvad
 • 491 50
 • 492 dårlig
 • 493 per
 • 494 trenger
 • 495 menneske
 • 496 måten
 • 497 vise
 • 498 oppe
 • 499 finner
 • 500 legge