Διάφορες στατιστικέςΕπεξεργασία

  • Ελληνική γλώσσα (νέα ελληνικά):226.457
  • Λείπουν ακόμα 5.348 ορισμοί (28 000 ελλείποντες ορισμοί στις 9/6/2014, 25 000 στις 17/3/2015)
  • Ποσοστό πληρότητας: 2763.863%
  • Σύνολο ορισμών: 221109