Διάφορες στατιστικέςΕπεξεργασία

  • Ελληνική γλώσσα:228.398
  • Λείπουν ακόμα 10.891 ορισμοί (28 000 ελλείποντες ορισμοί στις 9/6/2014, 25 000 στις 17/3/2015)
  • Ποσοστό πληρότητας: 95.232%
  • Σύνολο ορισμών: 217507