Χρήστης:Grondin/Modèles de mises en page

Premiers modèlesΕπεξεργασία

ÉtymologieΕπεξεργασία

 • {{άγν}} : άγνωστη ετυμολογία: {PAGENAME}}: étymologie inconnue
 • {{αρχ}} : αρχαία ελληνική,  : grec ancien
 • {{ελνστ}} : ελληνιστική κοινή,  : Hellénistique commun (koinê)
 • {{μσν}} : μεσαιωνική ελληνική, : grec médiéval
 • {{etym|fr|la|xxxx}} : λατινική : mot français d'origine latine.
 • {{αντιδάνειο}} : (αντιδάνειο) : emprunté
 • {{σμσδ}} : σημασιολογικό δάνειο: : emprunt sémantique
 • {{μτφδ}} : μεταφραστικό δάνειο: : emprunt de traduction
 • {{λενδ}} : λόγιο ενδογενές δάνειο: : emprunt endogène savant
 • {{δσμμ}} : δάνεια συντομομορφή: : emprunt de diminutif
 • {{μπφ}} : μέση-παθητική φωνή του ρήματος : voix moyenne-passive du verbe
 • {{μτχππ}} :μετοχή παθητικού παρακειμένου του ρήματος : action de son verbe contigu passif
 • {{μτχπε}} : μετοχή παθητικού ενεστώτα του ρήματος : action de présent passif du verbe
 • {{ουσεπ α}} : ουσιαστικοποιημένο αρσενικό του επιθέτου : forme substantive masculine de l'adjectif
 • {{ουσεπ θ}} : ουσιαστικοποιημένο θηλυκό του επιθέτου : forme substantive féminine de l'adjectif
 • {{ουσεπ ο}} : ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο του επιθέτου : forme substantive neutre de l'adjectif

types de motsΕπεξεργασία

 • {ουσιαστικό|fr} : nom, substantif
 • {ρήμα|fr} : verbe
 • {επίθετο|fr}} : adjectif
 • {αντωνυμία}} : pronom
 • {επίρρημα||fr}} : adverbe
 • {μορφή ουσιαστικού|fr}} : forme déclinable de substantif (dans ce cas de figure)
 • {επιρρηματική έκφραση|fr}} : locution adverbiale
 • {επιφώνημα|fr}} : Interjection

Sous-catégoriesΕπεξεργασία

DiversΕπεξεργασία

 • {{αορ}} : αόριστος : aoriste
 • {{παθ-μτχ}} : παθ. μτχ. :
 • {{ΔΦΑ}} : prononciation en mode API
 • {Λίστα} : Tableau Précédent, actuel, Suivant.
 • {|τ|fr|toto}} : toto : lien interne et interwiki vers un mot étranger.
 • {{τ|ru|Пасха|tr=pascha}} : mot en langue étrangère et translitération en caractères Latin.
 • {π|ξενxx2} : ajoute l'article et le préfixe éventuel :
 • {π|ξενxx3} : {{ξενxx3|fr|Le chien|chien}} donnera  : ajoute un lien vers un mot avec le lien interlangue.
 • {π|ξενxx4} : {{ξενxx4|fr|''πρόθημα, άρθρο''|λέξη|μεταγραφή}} donne .
 • {π|ξενxx5}: {{ξενxx5|fr|transcription|Μπερτρανντ|Bertrand}} donne : .
 • {{συντ}} : συντομογραφία : abréviation.
 • {{ακρ}} : ακρωνύμιο : acronyme.

MaintenanceΕπεξεργασία