Προσωπικά ΣτοιχείαΕπεξεργασία

συνεισφορές Βικιλεξικό:Βιβλία/Γραμματική - ετυμολογικό - συντακτικό

«Τοῖς πλείστοις οὖν ἐδοξε
παιδεία μέν καί πόνου πολλοῦ
καί χρόνου μακροῦ
καί δαπάνης οὐ μικρᾶς
καί τύχης δεῖσθαι λαμπρᾶς.
Λουκιανός, «Περί του ενυπνίου ή Βίος Λουκιανού 1, 3-5»

Τα δέκα εις, ης, ις, οις, υς + πέντε στην αρχαιοελληνική γραμματείαΕπεξεργασία

 1. εἰς < πρόθεση
 2. εἷς < αριθμητικό
 3. εἵς <γεν. έντος μτχ του ἵημι
 4. ἧς < γενική ενικού θηλυκού αναφορικής αντωνυμίας
 5. ᾖς <δεύτερο πρόσωπο υποτακτικής του ρήματος εἰμί
 6. ἧς <υποτακτική του ἵημι β΄ πρόσωπο από το οποίο και ἡσιεπής= ο εύστοχος στο λόγο
 7. ἴς, < ίνα και δύναμη
 8. οἷς < δοτική πληθυντικού αναφορικής αντωνυμίας
 9. οἶς < πρόβατο
 10. ὗς < χοίρος

Τα δέκα ει,η, οι + 7 στην αρχαιοελληνική γραμματείαΕπεξεργασία

 1. ἡ < άρθρο ενικού θηλυκού γένους
 2. ἥ <αναφορική αντωνυμία α΄προσώπου θηλυκού γένους
 3. ἢ < αντωνυμία διαζευκτική
 4. ᾖ < γ΄πρόσωπο ενικού υποτακτικής του ρ. εἰμί
 5. ᾗ < γ' πρόσωπο ενικού αορίστου υποτακτικής του ἵημι
 6. οἱ < άρθρο πληθυντικού αρσενικού γένους
 7. οἷ < α΄πρόσωπο πληθυντικού αναφορικής αντωνυμία αρσενικού γένους
 8. -εί < επίθημα, όπως πανδημεί, παμψηφεί, οιονεί
 9. εἶ < δεύτερο προσώπου ενικού του εἰμί και εἶμι
 10. εἰ <υποθετικό

Συνεισφορά στο ΒικιλεξικόΕπεξεργασία

 
Αλεκτορίς ή πετροπέρδικα (alectoris graeca)
 
ηλιακό ωρολόγι με την επιγραφή carpe diem
 
Καστοριανή παρέα (1903)
 
καρακάξα η μαντατοφόρος [1]
 
Αρσανάς Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου όρους
 
Ο Αινείας κουβαλάει στην πλάτη του τον πατέρα του Αγχίση στην φλεγόμενη Τροία, Πινακοθήκη Μποργκέζε, Ρώμη.
 
Η εξουσία, ο βασιλιάς Μήδας στο μέσο με μεγάλα αυτιά, η συκοφαντία, η αγνότητα και ο συρόμενος λαός υπό κατηγορίαν
 
φιλάνθρωποι του Βλαντίμιρ Μακόφσκι
 
Πάπους «Το εφήμερον»

ΛατινικάΕπεξεργασία

¨Αλλες γλώσσεςΕπεξεργασία

ΕλληνικάΕπεξεργασία

ΔιάφοραΕπεξεργασία