Χρήστης:Costas/monobook.css/αποθήκη

/*

Εμφάνιση σελίδων του ΒικιλεξικούΕπεξεργασία

ΑντιστοιχίαΕπεξεργασία

Αντιστοιχία σελίδων και αριθμών :

(Οι περιττοί αριθμοί αντιστοιχούν στις σελίδες συζήτησης)

 '0'  : 'Άρθρο'
 '1'  : 'Συζήτηση άρθρου'
 '2'  : 'Χρήστης'
 '3'  : 'Συζήτηση Χρήστη'
 '4'  : 'Βικιλεξικό'
 '4'  : 'Συζήτηση Βικιλεξικού'
 '6'  : 'Εικόνα'
 '5'  : 'Συζήτηση Εικόνας'
 '8'  : 'MediaWiki'
 '9'  : 'Συζήτηση MediaWiki'
 '10' : 'Πρότυπο'
 '10' : 'Συζήτηση Προτύπου'
 '12' : 'Βοήθεια'
 '13' : 'Συζήτηση Βοήθειας'
 '14' : 'Κατηγορία'
 '15' : 'Συζήτηση Κατηγορίας'
 '100': 'Παράρτημα'
 '101': 'Συζήτηση Παραρτήματος'
 '102': 'Transwiki'
 '103': 'Συζήτηση Transwiki'
 '104': 'Πύλη'
 '105': 'Συζήτηση Πύλης'

Χρώματα φόντουΕπεξεργασία

 */
/* Couleur par défaut */
#content { background : #F8FCFF; } /* bleu ciel */
#p-cactions li { background : #F8FCFF; }
#p-cactions li a { background : #F8FCFF; }

/* Couleur de fond des articles */
.ns-0 * #content { background : white; }
.ns-0 * #p-cactions li { background : white; }
.ns-0 * #p-cactions li a { background : white; }

/* Couleur de fond des pages de discussion des articles */
.ns-1 * #content { background : #FFFFEE; } /* jaune */
.ns-1 * #p-cactions li { background : #FFFFEE; }
.ns-1 * #p-cactions li a { background : #FFFFEE; }

/* Couleur de fond des pages Utilisateur */
.ns-2 * #content { background : white; } /* blanc */
.ns-2 * #p-cactions li { background : white; }
.ns-2 * #p-cactions li a { background : white; }

/* Couleur de fond des pages de discussion Utilisateur */
.ns-3 * #content { background : #FFFFEE; } /* jaune */
.ns-3 * #p-cactions li { background : #FFFFEE; }
.ns-3 * #p-cactions li a { background : #FFFFEE; }

/* Couleur de fond des pages Wikipédia */
.ns-4 * #content { background : #F4F4F4; } /* gris */
.ns-4 * #p-cactions li { background : #F4F4F4; }
.ns-4 * #p-cactions li a { background : #F4F4F4; }

/* Couleur de fond des pages de discussion Wikipédia */
.ns-5 * #content { background : #FFFFEE; } /* jaune */
.ns-5 * #p-cactions li { background : #FFFFEE; }
.ns-5 * #p-cactions li a { background : #FFFFEE; }

/* Couleur de fond des pages Image */
.ns-6 * #content { background : white; } /* blanc */
.ns-6 * #p-cactions li { background : white; }
.ns-6 * #p-cactions li a { background : white; }

/* Couleur de fond des pages de discussion Image */
.ns-7 * #content { background : #FFFFEE; } /* jaune */
.ns-7 * #p-cactions li { background : #FFFFEE; }
.ns-7 * #p-cactions li a { background : #FFFFEE; }

/* Couleur de fond des pages MediaWiki */
.ns-8 * #content { background : #EEEEFF; } /* bleu */
.ns-8 * #p-cactions li { background : #EEEEFF; }
.ns-8 * #p-cactions li a { background : #EEEEFF; }

/* Couleur de fond des pages de discussion MediaWiki */
.ns-9 * #content { background : #FFFFEE; } /* jaune */
.ns-9 * #p-cactions li { background : #FFFFEE; }
.ns-9 * #p-cactions li a { background : #FFFFEE; }

/* Couleur de fond des pages Modèle */
.ns-10 * #content { background : white } /* blanc */
.ns-10 * #p-cactions li { background : white }
.ns-10 * #p-cactions li a { background : white }

/* Couleur de fond des pages de discussion Modèle */
.ns-11 * #content { background : #FFFFEE; } /* jaune */
.ns-11 * #p-cactions li { background : #FFFFEE; }
.ns-11 * #p-cactions li a { background : #FFFFEE; }

/* Couleur de fond des pages d’Aide */
.ns-12 * #content { background : #FFEEEE; } /* rouge */
.ns-12 * #p-cactions li { background : #FFEEEE; }
.ns-12 * #p-cactions li a { background : #FFEEEE; }

/* Couleur de fond des pages de discussion Aide */
.ns-13 * #content { background : #FFEEEE; } /* jaune */
.ns-13 * #p-cactions li { background : #FFEEEE; }
.ns-13 * #p-cactions li a { background : #FFEEEE; }

/* Couleur de fond des pages Catégorie */
.ns-14 * #content { background : white; } /* blanc */
.ns-14 * #p-cactions li { background : white; }
.ns-14 * #p-cactions li a { background : white; }

/* Couleur de fond des pages de discussion Catégorie */
.ns-15 * #content { background : #FFFFEE; } /* jaune */
.ns-15 * #p-cactions li { background : #FFFFEE; }
.ns-15 * #p-cactions li a { background : #FFFFEE; }

/* Couleur de fond des pages d’Annexe */
.ns-100 * #content { background : white; } /* blanc */
.ns-100 * #p-cactions li { background : white; }
.ns-100 * #p-cactions li a { background : white; }

/* Couleur de fond des pages de discussion Annexe */
.ns-101 * #content { background : #FFFFEE; } /* jaune */
.ns-101 * #p-cactions li { background : #FFFFEE; }
.ns-101 * #p-cactions li a { background : #FFFFEE; }

/* Couleur de fond des pages Transwiki */
.ns-102 * #content { background : #EEFFEE; } /* vert */
.ns-102 * #p-cactions li { background : #EEFFEE; }
.ns-102 * #p-cactions li a { background : #EEFFEE; }

/* Couleur de fond des pages de discussion Transwiki */
.ns-103 * #content { background : #FFFFEE; } /* jaune */
.ns-103 * #p-cactions li { background : #FFFFEE; }
.ns-103 * #p-cactions li a { background : #FFFFEE; }

/* Couleur de fond des pages Portail */
.ns-104 * #content { background : white; } /* blanc */
.ns-104 * #p-cactions li { background : white; }
.ns-104 * #p-cactions li a { background : white; }

/* Couleur de fond des pages de discussion Portail */
.ns-105 * #content { background : #FFFFEE; } /* jaune */
.ns-105 * #p-cactions li { background : #FFFFEE; }
.ns-105 * #p-cactions li a { background : #FFFFEE; }
/*


Style de l’interface par défautΕπεξεργασία

Titres de sectionΕπεξεργασία

*/

/* Affichage particulier des sections de langue (espace principal des articles)
 -> d’après [[Wiktionnaire:Projet conventions/Titres de Langues]] */
.ns-0 h2 {
  clear: both;
  border-bottom: solid 1px #000000;
  border-top: solid 1px #000000;
  border-left: solid 1px #aaaaaa;
  border-right: solid 1px #aaaaaa;
  background: #EEEEFF;
  padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em;
  margin-top:1em;
  margin-bottom:0.5em;
  font-weight:bold;
  font-size:125%;
   }

/* Soulignement léger pour les sous-parties */
h3
{ 
  clear: both;
  border-bottom: dotted 1px #aaa;
}

h4, h5, h6
{ 
  border-bottom: dotted 1px #ddd;
}
/*

Définitions, exemples, citationsΕπεξεργασία

 */
/* Coloration blanche de base des définitions, exemples, etc. */
/* Définitions # (ou ## ?) */
.ns-0 ol li, .ns-0 ol li li { background-color: #FFFFFF; }

/* Exemples #: (ou ##: ou #:: ?) */
.ns-0 ol li dl,
.ns-0 ol li li dl,
.ns-0 ol li dl dl { background-color: #FFFFFF; }

/* Liens discrets dans les exemples */
.ns-0 #bodyContent ol li dl a,
.ns-0 #bodyContent ol li li dl a,
.ns-0 #bodyContent ol li dl dl a { 
  color:#000090;
  background:none !important;
  padding:0;
}

/* Pas de couleur pour les liens des exemples sans article */
.ns-0 #bodyContent ol li dl a.new,
.ns-0 #bodyContent ol li li dl a.new,
.ns-0 #bodyContent ol li dl dl a.new { 
  color:#000000;
  background:none !important;
  padding:0;
}

/* Puces ? (#* ou ##* ?) */
.ns-0 ol li ul li, .ns-0 ol li li ul li, .ns-0 ol li ul li li { background-color: #FFFFFF; }

/* Alignement des citations sur plusieurs lignes */
.ns-0 ol li dl dd ul li { margin-bottom:0 ; margin-top:0.2em; }
.ns-0 ol li dl dd ul { margin-left: 1.5em ; }
.ns-0 ol li dl dd dl dd { margin-left: 1.5em ; margin-bottom:0 ; }
.ns-0 ol li dl dd dl { margin-top:0 ; margin-bottom:0.2em; }

/* Écartement des définitions entre elles */
.ns-0 ol li, .ns-0 ol li ol li { margin-bottom: 0.6em ; }

/*

LiensΕπεξεργασία

*/
/* sans soulignement de lien */
/* :link { text-decoration: none; } */
/* :visited { text-decoration: none; } */

/* Liens externes en rouge (seulement avec la classe rougelinks) */
#bodyContent .rougelinks a {
    background: none !important;
    color: #ba0000;
    padding: 0;
}
/* 

DiversΕπεξεργασία

Colorier le nombre de caractères modifiés dans les modifications récentesΕπεξεργασία

 */

 .mw-plusminus-pos {
   color: #00aa00; /* vert */
 }
 .mw-plusminus-neg {
   color: #aa0000; /* rouge */
 }
 .mw-plusminus-null {
   color: #888888; /* gris */
 }

/* 

Polices de caractèresΕπεξεργασία

-----------------------------------------------------------
   Polices de caractères Unicode par défaut
-----------------------------------------------------------
*/

/* le grec polytonique est absent des polices Lucida ; Lucida et Arial Unicode ne sont disponibles qu’en graisse normale */
#bodyContent {
font-family: "DejaVu Sans", "Segoe UI", "Arial Unicode MS", "Palatino Linotype", "Gentium", "Lucida Sans Unicode","Lucida Grande","Lucida Sans",Verdana, ,"Doulos SIL","Charis SIL",sans-serif;
    font-family /**/:inherit;
}

/* 

Palette de navigationΕπεξεργασία

*/
/* Importation de la palette de navigation de de: */

div.BoxenVerschmelzen, div.NavFrame {
   margin:0px;
   padding:2px;
   border:1px solid #AAAAAA;
   text-align:center;
   border-collapse:collapse;
   font-size:95%;
}

div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame {
   border-style:none;
   border-style:hidden;
}

div.NavFrame + div.NavFrame {
   border-top-style:none;
   border-top-style:hidden;
}

div.NavPic {
   background-color:#FFFFFF;
   margin:0px;
   padding:2px;
   float:left;
}

div.NavFrame div.NavHead {
   height:1.6em;
   font-weight:bold;
   font-size:100%;
   background-color:#EFEFEF;
}

div.NavFrame p {
   font-size:100%;
}

div.NavFrame div.NavContent {
   font-size:100%;
}

div.NavFrame div.NavContent p {
   font-size:100%;
}

div.NavEnd {
   margin:0px;
   padding:0px;
   line-height:1px;
   clear:both;
}

/* Style boîte d’ouverture de session */
form#userlogin {
 padding: 1em 1em .7em 1em;
 background-color: #ffffe6;
 border: 2px solid #fc6;
 color: #000;
 margin-right: 2em;
}

form#userlogin table {
 background-color: #ffffe6;
 color: #000;
}

/* 

Boîte déroulanteΕπεξεργασία

*/
/* Standard Navigationsleisten : boîte déroulante */

div.BoxenVerschmelzen,
div.NavFrame {
    margin: 0px;
    padding: 2px;
    border: 1px solid #aaaaaa;
    text-align: center;
    border-collapse: collapse;
    font-size: 95%;
}
div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame {
    border-style: none;
    border-style: hidden;
}
div.NavFrame + div.NavFrame {
    border-top-style: none;
    border-top-style: hidden;
}
div.NavPic {
    background-color: #ffffff;
    margin: 0px;
    padding: 2px;
    float: left;
}
div.NavFrame div.NavHead {
    height: 1.6em;
    font-weight: bold;
    font-size: 100%;
    background-color: #efefef;
}
div.NavFrame p {
    font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent {
    font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent p {
    font-size: 100%;
}
div.NavEnd {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    line-height: 1px;
    clear: both;
}

.NavToggle {

  font-size: x-small;
  float:right;

}

/* 

Boîtes de l’accueil communautaireΕπεξεργασία

*/
/* Style des boîtes de l’accueil */
.boite-accueil-haut
{
 background-color: #C8D8FF; 
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: small; 
 font-weight: bold; 
 border: 1px solid #AAAAAA; 
 padding-bottom: 2px; 
 padding-left: 2px; 
 padding-top: 2px;
 -moz-border-radius-topright: 0.5em;
 -moz-border-radius-topleft: 0.5em;
}

/* 

Styles diversΕπεξεργασία

*/

/* Fenêtres arrondies (pour les navigateurs moz/firefox/gecko) */
.pBody 
{
  padding: 0.3em 0.1em;
  -moz-border-radius-topright: 0.5em;
}
.portlet h5 
{
  background-color: #e0e3e6;
  border: thin solid silver;
  -moz-border-radius-topright: 0.5em;
}
#p-cactions ul li, #p-cactions ul li a 
{ 
 -moz-border-radius-topright: 0.5em;
 -moz-border-radius-topleft: 0.5em;
}

/* Harmonisation des exposants */
.exposant { vertical-align: text-top; }

/* Correction du bogue de bordure blanche en attendant une mise à jour du site */
div.floatleft, table.floatleft
{
  float: left;
  position: relative;
  margin: 0 0.5em 0.5em 0;
  border: 0;
}
div.floatright, table.floatright
{
  clear: right;
  float: right;
  position: relative;
  margin: 0 0 0.5em 0.5em;
  border: 0;
}

/* Mise en gras de "modifier cette page" (copié de en:) */
#ca-edit a { font-weight: bold !important; }

/* Marquage des redirects en italique dans Special:Allpages */
.allpagesredirect {
  font-style: italic;
  margin-left: 1em;
}

/* Tableau gris : wikitable */

table.wikitable {
 margin-top: 1em;
 margin-bottom: 1em;
 background: #f9f9f9;
 border: 1px #aaaaaa solid;
 border-collapse: collapse;
}
table.wikitable th, table.wikitable td {
 border: 1px #aaaaaa solid;
 padding: 0.2em;
}
table.wikitable th {
 background: #f2f2f2;
 text-align: center;
}

/* 

*/