Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ΧΥΤΥ < Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

Χ.Υ.Τ.Υ. αρσενικό άκλιτο αρκτικόλεξο

  • ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την ταφή «υπολειμμάτων» (απορριμμάτων που έχουν περάσει από διαλογή ώστε να απομακρυνθούν ανακυκλώσιμα υλικά και άλλη επεξεργασία, καύση ή πυρόλυση), με τρόπο που να αποφεύγεται μόλυνση της περιοχής

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία