Δείτε επίσης: τουρκοκρατίες

Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

Τουρκοκρατίες θηλυκό