Άνοιγμα κυρίου μενού

Τελεστήριο

Προέλευση: Τελώ+στήριο

Ουσιαστικό: Ο χώρος στον οποίο τελείται κάτι π.χ Αυτό είναι ένα τελεστήριο βαπτίσεων