Παθητική φωνήΕπεξεργασία

Σας παρακαλώ να κοιτάξετε τη νεοελληνική γραμματική. Δεν υπάρχει μέση φωνή, μόνο παθητική. Δεν πρέπει να συγχέοουμε τη φωνή, που είναι απλώς ο τρόπος που κλίνεται ένα ρήμα, με τη διάθεση, που δηλώνει τη σημασία του ρήματος. Μέση (αλλά και ενεργητική και παθητική) διάθεση μπορεί να έχει ένα ρήμα είτε ενεργητικής είτε παθητικής φωνής. --Flyax 19:17, 19 Φεβρουαρίου 2010 (UTC)


Αυτή η σελίδα συζήτησης προορίζεται για ανώνυμο χρήστη που δεν έχει δημιουργήσει ακόμα λογαριασμό ή που δεν τον χρησιμοποιεί. Έτσι για την ταυτοποίηση ενός ανώνυμου χρήστη χρησιμοποιείται η διεύθυνση IP τους. Είναι όμως πιθανόν η διεύθυνση αυτή να είναι κοινή για πολλούς διαφορετικούς χρήστες. Αν είστε ανώνυμος χρήστης και νομίζετε ότι άσχετα σχόλια απευθύνθηκαν σε σας, παρακαλούμε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό ή να συνδεθείτε για να αποφεύγεται η μελλοντική σύγχυση με άλλους ανώνυμους χρήστες.