Αν κάνω επεξεργασίες με αυτόν το λογαριασμό, τις κάνω κατά λάθος. Οπότε... μην μου γράψετε εδώ, αφήστε μήνυμα στη σελίδα συζήτησής μου.