Συζήτηση κατηγορίας:Πρότυπα παραθεμάτων

Active discussions

Πρόθημα παραθεμάτωνΕπεξεργασία

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Svlioras - Chalk19, Sarri.greek, Texniths

Αναζητήθηκε πρόθημα παρόμοιο με το αγγλικό RQ (Reference Quotation: cf Cat). Όμως, αυστηρώς με γράμματα που να είναι αποκλειστικά του ελληνικού αλφάβητου.

Ο Texniths πρότεινε το Π και για τις Παραπομπές, και για τα Παραθέματα. Οπότε, για τα παραθέματα προχωράμε πλέον στο σχεδιασμό Προτύπων για βιβλία που χρησιμοποιούμε για παραθέματα με το πρόθημα ΠΘ: (παράθεμα)
Εκκρεμεί η αλλαγή όλων των Προτύπων για παραπομπές από το ελληνικό Β στο προφανώς ελληνικό Π ‑‑Sarri.greek  | 10:30, 25 Ιουλίου 2020 (UTC)

Επιστροφή στη σελίδα "Πρότυπα παραθεμάτων".