Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Σπάρτης

  1. Σπάρτη, στη γενική του ενικού