Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

Σαββάτου ουδέτερο

  1. Σάββατο, στη γενική του ενικού