αριθμός ενικός πληθυντικός
ονομαστική [[{{{1}}}e#Λατινικά (la)|{{{1}}}ē]] [[{{{1}}}ae#Λατινικά (la)|{{{1}}}ae]]
γενική [[{{{1}}}es#Λατινικά (la)|{{{1}}}ēs]] [[{{{1}}}arum#Λατινικά (la)|{{{1}}}ārum]]
δοτική [[{{{1}}}ae#Λατινικά (la)|{{{1}}}ae]] [[{{{1}}}is#Λατινικά (la)|{{{1}}}īs]]
αιτιατική [[{{{1}}}en#Λατινικά (la)|{{{1}}}ēn]] [[{{{1}}}as#Λατινικά (la)|{{{1}}}ās]]
κλητική [[{{{1}}}e#Λατινικά (la)|{{{1}}}ē]] [[{{{1}}}ae#Λατινικά (la)|{{{1}}}ae]]
αφαιρετική [[{{{1}}}e#Λατινικά (la)|{{{1}}}ē]] [[{{{1}}}is#Λατινικά (la)|{{{1}}}īs]]