Πρότυπο:grc-κλίση-'γνώμη'

{{grc-κλίση-'γνώμη'}}

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
γνωμᾱ-
ονομαστική γνώμη αἱ γνῶμαι
      γενική τῆς γνώμης τῶν γνωμῶν
      δοτική τῇ γνώμ ταῖς γνώμαις
    αιτιατική τὴν γνώμην τὰς γνώμᾱς
     κλητική ! γνώμη γνῶμαι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  γνώμ
γεν-δοτ τοῖν  γνώμαιν
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
1η κλίση, ομάδα 'γνώμη', Κατηγορία 'γνώμη' όπως «γνώμη» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

1η κλίση - Παροξύτονα θηλυκά ουσιαστικά σε .
Αναγνωρίζεται αυτόματα το βραχύ ή μακρό φωνήεν της παραλήγουσας και τονίζεται σωστά η ονομαστική και κλητική πληθυντικού.


Κατηγορία:Ουσιαστικά με κλίση όπως το 'γνώμη' (αρχαία ελληνικά) όταν η παραλήγουσα είναι μακρά
Κατηγορία:Ουσιαστικά με κλίση όπως το 'βελόνη' (αρχαία ελληνικά) όταν η παραλήγουσα είναι βραχεία


Αν η παραλήγουσα έχει δίχρονο φωνήεν, θα πρέπει να προσθέσουμε παράμετρο

|δίχρ=β για βραχύ, οπότε ο πληθυντικός έχει οξεία
|δίχρ=μ για μακρό, οπότε ο πληθυντικός έχει περισπωμένη
|δίχρ=? δεν υπάρχουν πληροφορίες σε λεξικά ή κείμενα. Εντάσσονται στην
Κατηγορία:Λέξεις με άγνωστη προσωδία (αρχαία ελληνικά)
|δίχρ=σβέβαιο για άγνωστη προσωδία, αλλά προτείνουμε βραχύ (το πιθανότερο). Εντάσσονται στην
Κατηγορία:Λέξεις με αβέβαιη προσωδία (αρχαία ελληνικά)

αλλιώς, λαμβάνουμε μήνυμα ΛΑΘΟΥΣ.

Κατηγορία:Λήμματα χωρίς προσωδία σε δίχρονο φωνήεν (αρχαία ελληνικά)


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική βελόνη αἱ βελόναι
      γενική τῆς βελόνης τῶν βελονῶν
      δοτική τῇ βελόν ταῖς βελόναις
    αιτιατική τὴν βελόνην τὰς βελόνᾱς
     κλητική ! βελόνη βελόναι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  βελόν
γεν-δοτ τοῖν  βελόναιν
1η κλίση, ομάδα 'γνώμη', Κατηγορία 'βελόνη' όπως «βελόνη» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

 • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
 • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.
 • |θέματα=   Επιπλέον γραμμή όπου συμπληρώνουμε προαιρετικά το θέμα με την προσωδία του
 • |α=εν   ή |α=πλ, για να εμφανιστεί μόνον ο ενικός ή μόνον ο πληθυντικός
 • |α=πλδ για να εμφανιστεί μόνον ο πληθυντικός μαζί με τον δυϊκό αριθμό
 • |δίχρ= για τα δίχρονα: β, μ, ? (βραχύ, μακρό, είναι άγνωστο)

ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

 • Για το νεφέλη με βραχεία παραλήγουσα, γράφουμε {{grc-κλίση-'γνώμη'}}
 • Για το γνώμη με μακρά παραλήγουσα, γράφουμε {{grc-κλίση-'γνώμη'}}
 • Για το δίκη με δίχρονη παραλήγουσα που γνωρίζουμε ότι είναι , γράφουμε
  {{grc-κλίση-'γνώμη'|δίχρ=β}}
 • Για το νίκη με δίχρονη παραλήγουσα που γνωρίζουμε ότι είναι , γράφουμε
  {{grc-κλίση-'γνώμη'|δίχρ=μ}}
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
δῐκᾱ-
ονομαστική δίκη αἱ δίκαι
      γενική τῆς δίκης τῶν δικῶν
      δοτική τῇ δίκ ταῖς δίκαις
    αιτιατική τὴν δίκην τὰς δίκᾱς
     κλητική ! δίκη δίκαι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  δίκ
γεν-δοτ τοῖν  δίκαιν
Το φωνήεν της παραλήγουσας είναι βραχύ.
1η κλίση, ομάδα 'γνώμη', Κατηγορία 'δίκη' όπως «βελόνη» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
νῑκᾱ-
ονομαστική νίκη αἱ νῖκαι
      γενική τῆς νίκης τῶν νικῶν
      δοτική τῇ νίκ ταῖς νίκαις
    αιτιατική τὴν νίκην τὰς νίκᾱς
     κλητική ! νίκη νῖκαι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  νίκ
γεν-δοτ τοῖν  νίκαιν
Το φωνήεν της παραλήγουσας είναι μακρό.
1η κλίση, ομάδα 'γνώμη', Κατηγορία 'νίκη' όπως «γνώμη» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:grc-nouns-decl/1


Καλείται το Module:grc-nouns-decl.