↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική Μηνᾶς
      γενική τοῦ Μην
      δοτική τῷ Μην
    αιτιατική τὸν Μηνᾶν
     κλητική ! Μην
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
ανώμαλη κλίση, Κατηγορία 'Μηνᾶς' όπως «Μηνᾶς» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

ιδιόκλιτα - αρσενικά περισπώμενα κύρια ονόματα σε -ᾶς και μερικά προσηγορικά.


{{grc-κλίση-'Μηνᾶς'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά με κλίση όπως το 'Μηνᾶς' (αρχαία ελληνικά)


Παράμετροι επεξεργασία

  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:grc-nouns-decl/4

Καλείται το Module:grc-nouns-decl.