ρήμα {{{1}}}i
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας [[{{{1}}}as]] [[{{{1}}}anta]] [[{{{1}}}ata]]
αόριστος [[{{{1}}}is]] [[{{{1}}}inta]] [[{{{1}}}ita]]
μέλλοντας [[{{{1}}}os]] [[{{{1}}}onta]] [[{{{1}}}ota]]
υποθετική [[{{{1}}}us]] - -
προστακτική [[{{{1}}}u]] - -