Πρότυπο:de-κλίσ-ουσ-α-'-(e)s'

πτώση ενικός πληθυντικός
ονομαστική das de-κλίσ-ουσ-α-'-(e)s' -
γενική des de-κλίσ-ουσ-α-'-(e)s's
des de-κλίσ-ουσ-α-'-(e)s'es
-
δοτική dem de-κλίσ-ουσ-α-'-(e)s'
dem de-κλίσ-ουσ-α-'-(e)s'e
-
αιτιατική das de-κλίσ-ουσ-α-'-(e)s' -