(χωρίς ενεργητική φωνή)


Πρότυπο για κατηγοριοποίηση ρημάτων. Δίνει σύνδεσμο και εντάσσει σε Κατηγορία:Ρήματα χωρίς ενεργητική φωνή (γλώσσας τάδε)

{{χπαθ|<κωδικός iso γλώσσας>}}
χωρίς ένδειξη κωδικού γλώσσας, εννοούνται τα νέα ελληνικά (el) αυτομάτως

Για γλώσσες στις οποίες τέτοια ρήματα χαρακτηρίζονται ως αποθετικά, χρησιμοποιούμε την ετικέτα {{ετ|αποθετικό|<κωδικός γλώσσας>}}

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

  • |0= παράμετρος 'μηδέν' για να αφαιρέσουμε την παρένθεση και κάθε τυπογραφικό χαρακτηριστικό
    εμφανίζει →   χωρίς ενεργητική φωνή
    γράφουμε |0=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |0=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
  • |nocat= ή ευκολότερα δύο μηδενικά |00= ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία.
    γράφουμε |00=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |00=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
  • |2= ή |ascii= κωδικός ascii, αν χρειαστεί, για σωστή κατάταξη λέξεων που έχουν διακριτικά σημάδια, τόνους, πνεύματα