(χαϊδευτικά)

Σύντομη μορφή: {{χαιδ}}

Το παρόν πρότυπο αφορά λήμματα (λέξεις ή εκφράσεις) που χαρακτηρίζονται χαϊδευτικά