Πρότυπο για χαρακτηρισμό γενικών όρων που σχετίζονται με την ταξινομία.

  • Για τους όρους των ταξινομικών βαθμίδων (είδη, γένη κ.λπ.) δείτε το πρότυπο {{ταξ}}

Το πρότυπο 1) δίνει σύνδεσμο στον όρο σε παρένθεση (ταξινομία) και 2) εντάσσει σε Κατηγορία:Ταξινομία (γλώσσας τάδε)

{{ταξινομία}}   →   (ταξινομία)

χωρίς ένδειξη κωδικού iso γλώσσας, εννοούνται τα νέα ελληνικά (el)
και εντάσσει το λήμμα στην Κατηγορία:Ταξινομία (νέα ελληνικά)

{{ταξινομία|en}}   →   (ταξινομία)

με κωδικό γλώσσας
εντάσσει στην Κατηγορία:Ταξινομία (αγγλικά)


Εναλλακτικά, η συντομογραφία του προτύπου {{ταξιν}}

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροιΕπεξεργασία

  • |1= ο κωδικός iso της γλώσσας
    • εναλλακτικά, και ονομαστική παράμετρος |γλ=
    • αν η θέση μείνει κενή, εννοείται ο κωδικός el (νέα ελληνικά)

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

  • |γλ= δείτε την αριθμητική παράμετρο |1=
  • |ascii= (προαιρετική) για σωστή αλφαβητική κατάταξη μέσα στις Κατηγορίες
  • |0=xx (προαιρετική, όπου xx = γράφουμε ό,τι θέλουμε) ο ταξινομία χωρίς σημεία παρένθεσης

τεστΕπεξεργασία

  • δοκιμαστικό τεστ εδώ