Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:συμφυρμός/οδηγίες. [επεξεργασία]


Πρότυπο για κατηγοριοποίηση λημμάτων στην Ενότητα:Ετυμολογία. Γράφουμε

{{συμφυρμός|<κωδικός iso γλώσσας>}}

εμφανίζει

συμφυρμός των λέξεων

και εντάσσει σε Κατηγορία:Συμφυρμοί (γλώσσας τάδε)

χωρίς ένδειξη κωδικού γλώσσας, εννοούνται τα νέα ελληνικά (el) αυτομάτως

Παράμετροι

Αριθμητικές παράμετροι

Ονομαστικές παράμετροι

Προαιρετικές

  • |0= παράμετρος 'μηδέν' για να αφαιρέσουμε τη φράση «των λέξεων»
    γράφουμε |0=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |0=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
  • |nocat= ή ευκολότερα δύο μηδενικά |00= ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία. Παράδειγμα: αυτείνος
    γράφουμε |00=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |00=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
  • |ascii= κωδικός ascii, αν χρειαστεί, για σωστή κατάταξη λέξεων που έχουν διακριτικά σημάδια, τόνους, πνεύματα