Άνοιγμα κυρίου μενού

(νεολογισμός)
Το Πρότυπο εντάσσει στην Κατηγορία:Νεολογισμοί (με παράμετρο γλώσσας: τα ελληνικά εννοούνται)

  • Σημειώνουμε και τη δεκαετία ή τον αιώνα εμφάνισης του νεολογισμού, καθώς, μετά από την πάροδο του χρόνου η λέξη θα χάσει τον νεολογικό της χαρακτήρα
  • παραδείγματα: ανακατεύθυνση, ευκολάκι

Για το πρότυπο {{νεολογισμός}} υπάρχει και η συντομογραφία: {{νεολ}}

Γενικές οδηγίεςΕπεξεργασία

Τα Πρότυπα όρων χρησιμοποιούνται σαν ετικέτες χαρακτηρισμού στη γραμμή ορισμού. Π.χ.
* {{γραμματική}} ...

εντάσσουν σε Κατηγορία:ΌροςΧΧ (γλώσσας τάδε)
* {{γραμματική|en}} (με κωδικό iso γλώσσας π.χ. αγγλικά en)

χωρίς ένδειξη κωδικού iso γλώσσας εννοούνται τα νέα ελληνικά (el)

Είναι σχεδιασμένα από το μητρικό Πρότυπο:όρος όπου υπάρχουν περισσότερες εξηγήσεις.

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

ΑριθμητικήΕπεξεργασία

ΟνομαστικήΕπεξεργασία

  • |0=   (προαιρετική παράμετρος 'μηδέν'). Γράφουμε {{πρότυποτουόρου|0=x}} για να φύγει η παρένθεση (x = μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να 'γεμίσουμε' την παράμετρο. Συνηθίζεται το |0== ή |0=- για γρήγορη πληκτρολόγηση.

Χρήσιμο στην παράθεση πολλαπλών όρων. Π.χ. αντί να γράψουμε

μπορούμε να ελέγξουμε την παρένθεση: