(νεολατινικά)

Αυτό το πρότυπο χρησιμοποιείται στον ορισμό των λέξεων της νεολατινικής και εντάσσει το λήμμα στην Κατηγορία:Νεολατινικές λέξεις.