Άλλες μορφές


Πρότυπο τίτλου για υποενότητες τέταρτου επιπέδου (με τέσσερα ίσον). Γράφεται.

===={{μορφές}}====

Ακολουθούν από κάτω: αστερίκος και οι μορφές ή οι τύποι της λέξης (με σύνδεσμο) αλφαβητικά.


Δείτε επίσης το πρότυπο {{μορφ}} για αναγραφή μορφών λέξεων ακριβώς κάτω από έναν ορισμό.