(μεταβατικό)

Το παρόν πρότυπο αφορά λήμματα (λέξεις ή εκφράσεις) που είναι μεταβατικά