(μειωτικά)

Σύντομη μορφή: {{μειωτ}}. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως {{μειωτικό}} και ως {{μειωτικά}}

Το παρόν πρότυπο αφορά λήμματα (λέξεις ή εκφράσεις) που χρησιμοποιούνται με μειωτικό τρόπο