Πρότυπο:λείπει ο ορισμός

→ λείπει ο ορισμός (ή οι ορισμοί)

Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα άρθρα σε ειδική υποκατηγορία ανά γλώσσα στην Κατηγορία:Ελλείποντες ορισμοί.