Γράφουμε {{ιδιωματισμός|<κωδικός iso γλώσσας}} και εμφανίζει (ιδιωματικό)
Εντάσσει στην Κατηγορία:Ιδιωματισμοί (ανά γλώσσα). Για λέξεις΄ή φράσεις που ανήκουν σε ιδιώματα ή είναι διαλεκτικοί τύποι.
Για το πρότυπο {{ιδιωματισμός}} υπάρχει και η συντομογραφία: {{ιδιωμ}}


Είναι σχεδιασμένο από το Πρότυπο:όρος2 που δημιουργεί κατηγορίες.

Γενικές οδηγίεςΕπεξεργασία

Τα Πρότυπα όρων χρησιμοποιούνται σαν ετικέτες χαρακτηρισμού, συνήθως στη γραμμή ορισμού. Π.χ.
* {{ιδιωματικό}} ...
εμφανίζουν τον όρο σε παρένθεση
και εντάσσουν σε Κατηγορία:ΌροςΧΧ (γλώσσας τάδε)

Ορίζουμε τη γλώσσα
* {{ιδιωματικό|en}} (με κωδικό iso γλώσσας π.χ. αγγλικά en)

χωρίς ένδειξη κωδικού iso γλώσσας εννοούνται αυτομάτως τα νέα ελληνικά (el)

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

 • |1=   (υποχρεωτική) στη θέση#1, ο κωδικός iso γλώσσας (τα νέα ελληνικά el εννοούνται αυτομάτως, δεν χρειάζεται να γράψουμε τίποτα)
 • |2=   (προαιρετική) στη θέση#2, ο κωδικός ascii, αν χρειαστεί, για σωστή αλφαβητική κατάταξη λέξεων που έχουν διακριτικά σημάδια, τόνους, πνεύματα

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

 • |0= παράμετρος 'μηδέν' για να αφαιρέσουμε την παρένθεση
  γράφουμε |0=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |0=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
  Χρήσιμο στην παράθεση πολλαπλών όρων. Π.χ. αντί να γράψουμε
  {{γραμματική}}, {{γλωσσολογία}} που δίνει (γραμματική), (γλωσσολογία)
  μπορούμε να ελέγξουμε την παρένθεση:
  ({{γραμματική|0=-}}, {{γλωσσολογία|0=-}}, {{ιστορία|0=-}}) δίνει (γραμματική, γλωσσολογία, ιστορία) εντάσσοντας και στις σχετικές Κατηγορίες
 • |00= παράμετρος 'δύο μηδενικά' ή |nocat=: ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία.
  γράφουμε |00=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |00=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση