{{θηλ τρα|<αρσενικό>|<άλλη εμφάνιση του αρσενικού>}}

Αναγράφει φράση αρσενικό τάδε + κατάληξη θηλυκού -τρα
και εντάσσει στην Κατηγορία:Λέξεις με επίθημα -τρα (νέα ελληνικά)

ΠαράδειγμαΕπεξεργασία

Για την ψεύτρα, γράφουμε {{θηλ τρα|ψεύτης|ψεύ(της)}}

που εμφανίζει

ψεύ(της) + κατάληξη θηλυκού -τρα

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1=   Στη θέση#1, γράφουμε το αρσενικό για να εμφανιστεί σύνδεσμος
  • |2=   Στη θέση#2, εναλλακτική εμφάνιση του αρσενικού

Ονομαστική παράμετρος

  • |00=   Δεν εντάσσει στην Κατηγορία