{{θηλ ιστρια|<αρσενικό>|<άλλη εμφάνιση του αρσενικού>}}

Αναγράφει φράση αρσενικό τάδε + κατάληξη θηλυκού -ίστρια
και εντάσσει στην Κατηγορία:Λέξεις με επίθημα -ίστρια (νέα ελληνικά)

ΠαράδειγμαΕπεξεργασία

Για την εγωίστρια, γράφουμε {{θηλ ιστρια|εγωιστής|εγω(ιστής)}}

που εμφανίζει

εγω(ιστής) + κατάληξη θηλυκού -ίστρια

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1=   Στη θέση#1, γράφουμε το αρσενικό για να εμφανιστεί σύνδεσμος
  • |2=   Στη θέση#2, εναλλακτική εμφάνιση του αρσενικού

Ονομαστική παράμετρος

  • |00=   Δεν εντάσσει στην Κατηγορία