(ειρωνικά)

Σύντομη μορφή: {{ειρων}}, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως {{ειρωνικό}}

Το παρόν πρότυπο αφορά λήμματα (λέξεις ή εκφράσεις) που θεωρούνται ότι έχουν ειρωνικό ύφος