Πρότυπο:βιβλιογραφία/οδηγίες1

Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{βιβλιογραφία}}