Πρότυπο για κατηγοριοποίηση λημμάτων στην Ενότητα:Ετυμολογία. Δίνει σύνδεσμο και εντάσσει σε Κατηγορία:Αντιδάνεια (γλώσσας τάδε)

{{αντιδάνειο|<κωδικός iso γλώσσας>}}
χωρίς ένδειξη κωδικού γλώσσας, εννοούνται τα νέα ελληνικά (el) αυτομάτως

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροιΕπεξεργασία

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

Προαιρετικές

  • |0= παράμετρος 'μηδέν' για να αφαιρέσουμε την παρένθεση
    γράφουμε |0=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |0=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
  • |nocat= ή ευκολότερα δύο μηδενικά |00= ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία.
    γράφουμε |00=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |00=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
  • |ascii= κωδικός ascii, αν χρειαστεί, για σωστή κατάταξη λέξεων που έχουν διακριτικά σημάδια, τόνους, πνεύματα