Τριανταφυλλίδης, Μανόλης (1941) Νεοελληνική γραμματική της δημοτικής. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2018 (ανατύπωση με διορθώσεις και επίμετρο - γραφή πολυτονική).


Αναφορά στη λεγόμενη «Γραμματική του Τριανταφυλλίδη του 1941».

Πλήρης τίτλος:
Νεοελληνική γραμματική της δημοτικής. Ανατύπωση της έκδοσης του ΟΕΣΒ (1941) με διορθώσεις. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 1978 (2018, 10η ανατύπωση ISBN:978‑960‑231‑027‑4) Συντάχθηκε από επιτροπή με πρόεδρο τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Με επίμετρο για τις αλλαγές και το μονοτονικό σύστημα.


Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{Π:Γραμμ 1941}}


ή τοποθετούμε παραπομπή σε κάποιο σημείο του λήμματος

<ref>{{Π:Γραμμ 1941}}</ref>

και προσθέτουμε στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις πηγές και τις κατηγορίες (αν υπάρχουν)

==={{αναφορές}}===
<references/>

για να εμφανιστεί η παραπομπή.


Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

του ίδιου συγγραφέα

  • πρότυπο {{Π:Τριαντ Ονόματα}} - Τριανταφυλλίδης, Μανόλης (1995) Τα οικογενειακά μας ονόματα. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). ISBN 960‑231‑010‑3. 1η έκδοση, μεταθανάτια: 1982. Φωτοτυπική ανατύπωση: 1995.