Πρότυπο:Π:Μαρκαντωνάτος:ΜΛτΑΕ

{{Π:Μαρκαντωνάτος:ΜΛτΑΕ}}

δίνει

Μαρκαντωνάτος, Γεράσιμος; Θεοδόσης Μοσχόπουλος, Ευστράτιος Χωραφάς (2005). Μικρό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής (Ι΄ έκδοση). Αθήνα: Gutenberg. ISBN 960-01-0531-6.