* {{Π:Κωστάκης}}   εμφανίζει

 • Κωστάκης, Θανάσης Π. Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, τόμοι Α', Β' 1986, τόμος Γ' 1987)

Πρότυπο για βιβλιογραφική αναφορά στο λεξικό.

ΒοήθειαΕπεξεργασία

Προαιρετικά, μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία για τον τόμο και τη σελίδα. Και για τη λέξη λήμματος.

{{Π:Κωστάκης|<1 ή 2 ή 3 για τον τόμο>|<αριθμός σελίδας>|λ=<λέξη λήμματος>}}

εμφανίζει π.χ.


 • Επιπλέον, αν γνωρίζουμε το κωδικό όνομα μιας εικόνας .jpg κάποιας σελίδας, (τον έχουμε βρεί από την πλοήγηση μέσα στον τόμο. Κάνουμε αριστερό.κλικ και Save as... πάνω στη σελίδα που μας ενδιαφέρει)
  {{Π:Κωστάκης|<1 ή 2 ή 3 για τον τόμο>|<αριθμός σελίδας>|<κωδικόςεικόνας.jpg>}}
  π.χ.
  {{Π:Κωστάκης|1|28|ea595f54-319e-4e13-ad09-e231f1dde671.jpg}}
  εμφανίζει
 • σελ.28.jpg, τόμ.1Κωστάκης, Θανάσης Π. Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, τόμοι Α', Β' 1986, τόμος Γ' 1987), Τόμος 1ος@academyofathens
  Ισοδυναμεί με: https://digitallibrary.academyofathens.gr/archive/get/κωδικόςτηςσελίδας.jpg


Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{Π:Κωστάκης}}


Σημειώσεις από την ΕισαγωγήΕπεξεργασία

Εισαγωγή, στον 1ο τόμο

αστερίσκοςΕπεξεργασία

[…] «προτάξαμε τον λιγότερο διαλεκτικό, τον αλωβητότερο τύπο, τον πλησιέστερο δηλ. φωνητικά και μορφολογικά προτ την κοινή Νεοελληνική τύπο, πράγμα που ευκολύνει τον αναγνώστη στην ανεύρεση του λήμματος» […] «Σε πολλά λήμματα σημειώσαμε αστερίσκο: σημαίνει πως ο πλησιέστερος προς τα Νεοελληνικά αυτός τύπος δε βρίσκεται στα δελτία μας, πιθανό όμως να υπήρχει σε κάποιο από τα ιδιώματα.» […] «Σημειώσαμε ακόμα *απλώνω, τύπο που δεν ακούσαμε αλλά δεχόμαστε πως υπήρχε, για ν' ακολουθήσουν οι διαλεκτικοί τύποι» […]

ΣυντομογραφίεςΕπεξεργασία

Όλες οι βραχυγραφίες του λεξικού, στη σελίδα κθ', μετά τη Βιβλιγραφία.
Αρχικά γράμματα των χωριών με το ιδίωμα που μιλιόταν εκεί. Τα λήμματα συλλέχτηκαν από τα τσακωνοχώρια (της Πελοποννήσου) και από διάφορα μέρη της Ελλάδας όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες Τσάκωνες από τις αποικίες της Προποντίδας. Προσθέτουμε το άρθρο, για την κατανόηση του γένους

 • ΑΑ = ο Άγιος Αντρέας
 • Β = τα Βάτικα, τσακωνοχώρι της Προπαντίδας
 • Κ = η Καστάνιτσα
 • Λ = το Λεωνίδιο
 • Μ = τα Μέλανα ή τα Πέρα Μέλανα
 • Π = ο Πραστός, θέρετρο του Άγιου Αντρέα
 • Πγ = η Πραγματευτή
 • Σ = η Σίταινα
 • Σαπ = τα Σαπουνακέικα
 • Τ = ο Τυρός
 • Χ = το Χαβουτσί, τσακωνοχώρι της Προποντίδας

Σημείωση στη σελίδα ιστ'

 • «Ο χαρακτηρισμός Μ(έλανα) δεν σημαίνει ότι ο τύπος ή και η σημασία υπάρχουν μόνο στα Μέλανα: κατά κανόνα ο τύπος και η σημασία που σημειώνονται Μ, ισχύουν για όλα τα χωριά που ανήκουν σ' αυτό το ιδίωμα: Λεωνίδιο, Πραγματευτή, Μέλανα, Σαπουνακέικα, Τυρό, Άγιο Αντρέα και Πραστό. Σημειώνουμε όμως Μ, επειδή μόνο από Μ έχομε παραδείγματα. Αντίθετα, ο χαρακτηρισμός Λ, Πγ, ΑΑ, Π, Σαπ σημαίνει πως έχομε τύπο που προέρχεται μόνο από τα χωριά αυτά.»
 • Δ = Δέφνερ, Μιχαήλ [Deffner, Michael] Λεξικόν της τσακωνικής διαλέκτου, Λεξικογραφικόν αρχείον της Μέσης και Νέας Ελληνικής, Παράρτημα τόμους], εν Αθήναις (Τυπογραφείον «Εστία»), 1923.
 • Δσ = Δέφνερ, συμπλήρωμα (Εισαγωγή, σελίδα ιζ': προσθήκη που βρίσκεται χειρόγραφη στο αντίτυπο του Λεξικού του Δέφνερ, που ο ίδιος κρατούσε για δική του χρήση)
 • Οικ = Κωνσταντίνος Οικονόμου ο εξ Οικονόμων, Αρχείο

π.χ. Β(Δ) λέξη από το χωριό Βάτικα που την αναφέρει ο Δέφνερ

ΡήματαΕπεξεργασία

Εισαγωγή, σελίδα ιδ'

 • «Είναι γνωστό ότι ο ενεστώτας και ο παρατατικός των τσακώνικων ρημάτων σχηματίζεται περιφραστικά, […] Στη λημματογράφηση παραλείψαμε το βοηθητικό και σημειώσαμε μόνο τη μετοχή του ρήματος» […]

ΟρθογραφίαΕπεξεργασία

Εισαγωγή, σελίδα ιζ'

 • «Ακολουθήσαμε τη σημερινή καθιερωμένη ορθογραφία, προσαρμόζοντας σ' αυτή και τύπους του Δέφνερ»

Φωνητική απόδοσηΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία

Οι τόμοι στην Ακαδημία Αθηνών:

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι (προαιρετικές όταν δεν έχουμε εικόνα)

 • |1=   Στη θέση#1 ο αριθμός τόμου 1 ή 2 ή 3
  και ονομαστικά |τ= ή |τόμος=
 • |2=   Στη θέση#2 ο αριθμός της σελίδας
  και ονομαστικά |σ= ή |σελίδα=
 • |3=   Στη θέση#3 ο κωδικός εικόνας της σελίδας.jpg
  και ονομαστικά |εικ=
  π.χ. |ea595f54-319e-4e13-ad09-e231f1dde671.jpg}}

Ονομαστική παράμετρος (προαιρετική)

 • |λ=   ή   |λήμμα= Η λέξη του λήμματος.