Άνοιγμα κυρίου μενού

Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:Β:Κριαράς Μεσ/οδηγίες. [επεξεργασία]

α - Κριαράς, Εμμανουήλ. Επιτομή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Τόμοι Α'-ΙΔ'. Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 


Εμφανίζει σύνδεσμο με διαδικτυακό λήμμα για το λεξικό της Μεσαιωνικής του Κριαρά (από Α έως και λήμμα 'παραθήκη').

{{Β:Κριαράς Μεσ}}   εμφανίζει το λήμμα της σελίδας στην οποία βρίσκεται
({Β:Κριαράς Μεσ|xxxx}}   εμφανίζει διαφορετικό λήμμα από της σελίδας.

Για να εμφανιστεί η παραπομπή, τοποθετήστε το ανάμεσα σε:

<ref>{{Β:Κριαράς Μεσ}}</ref>

και προσθέστε στο τέλος της σελίδας και πριν τις κατηγορίες (αν υπάρχουν) τα:

==={{αναφορές}}===
<references />

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

Πληροφορίες @greek-language.gr εισαγωγή, βιβλιογραφία, συντομογραφίες.

Το τελευταίο λήμμα του Λεξικού που επεξεργάστηκε ο Κριαράς είναι το 'παραθήκη'.

Μετά το 1997, τη συγγραφή του λεξικού συνέχισε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, εκδίδοντας επιπλέον τόμους.

  • Δείτε το πρότυπο {{Β:Κριαράς Μεσ2}} για τη συμπληρωμένη έκδοση του Λεξικού με επιπλέον τόμους

Άλλα λεξικά του Κριαρά:

  • Κριαράς 1995 (Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης ελληνικής δημοτικής γλώσσας, γραπτής και προφορικής)

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροιΕπεξεργασία

Μία παράμετρος: αναγραφή λέξης, άλλης από της σελίδας.

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

Καμία.

ΠροβλήματαΕπεξεργασία

.